logo

Bullfinch, akciová společnost

Pořádání veřejných dražeb

Dražby

Bullfinch, a.s.
Riegrova 1048
508 01 Hořice
IČO: 25146777

Ing. Pavel Hančar
mob.: 604 241 049
tel.: 493 621 003
hancar@bullfinch.eu


licitátor na dražbě

DRAŽBA
SE VYPLATÍ!

průběh dobročinné dražby
Informace
Aktuality

Bullfinch, a.s. je licencovaným dražebníkem, má oprávnění k organizaci dražeb a proškoleného licitátora. Služby poskytuje po celém území České republiky.

Navrhovatelům i účastníkům dražby poskytujeme ucelené služby od úvodních konzultací, přes zajištění veškerých náležitostí spojených s vyhlášením a provedením dražby, po ukončení a vypořádání dražby.

Pracujeme pro fyzické i právnické osoby, pro insolvenční správce, pro obce, pro kraje ap. Kromě vlastních stránek inzerujeme naše dražby na významných informačních serverech.


Zrealizujeme pro vás dražby průmyslových nemovitostí, domů, bytů, movitých věcí, dražby při společenských příležitostech - reklamní, dobročinné...

Pořádáme také elektronické dražby

Dražba má řadu výhod proti přímému prodejiUskutečněné dražby


© Bullfinch, a.s., 2013